sığınma hakkı

sığınma hakkı
n. right of asylum, rights of sanctuary

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • sığınma hakkı — is., huk. Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica hakkı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sığınma hakkı — Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica hakkı …   Hukuk Sözlüğü

  • sığınma — is. 1) Sığınmak işi, iltica Her millette halk tabakası hisler ve heyecanlar tesir altında sanata sığınma, sanattan faydalanma ve avunma ... ihtiyacı duyar. R. H. Karay 2) sp. Yarış sırasında, rüzgârın etkisinden korunmak için başka bir yarışçının …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltica hakkı — Sığınma hakkı …   Hukuk Sözlüğü

  • iltica hakkı — is., huk. Sığınma hakkı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hak — 1. is., kki, esk., Ar. ḥakk 1) Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma Mühür hakki. 2) Kâğıttaki yazıyı kazıma Resmî kâğıtlarda hak ve silinti yasaktır. Birleşik Sözler hakketmek 2. is., kkı, Ar. ḥaḳḳ 1) Adalet Haktan ayrılmamalı. 2)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • iltica — is., Ar. ilticāˀ Güvenilir bir yere sığınma, sığınma Birleşik Sözler iltica hakkı Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller iltica etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”